เรื่องดีดี CPF EP.92 ตอน CPF ห่วงใยพนักงาน ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้บุคลากรทั่วประเทศ

Featured Video Play Icon

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ซื้อวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยทยอยฉีดให้แก่พนักงานโรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอกและมีนบุรี ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานทั้งแรงงานชาวไทยและชาวต่างชาติ ภายใต้แนวทางของ