จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับมือ ภาคนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ หารือเตรียมความพร้อมจัดทำแผนควบคุมและเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมีในภาพรวมของจังหวัด ผ่านระบบ ZOOM

วันที่ 14 กรกฎาคม 64 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี ผ่านระบบ ZOOM ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ และนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสันต์ สร้อยแสง ปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.อ. เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากภาคนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

สืบเนื่องจากสถานการณ์เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ซอยกิ่งแก้ว 21 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงส่งผลกระทบในพื้นที่เป็นวงกว้าง ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง และมีโรงงานที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลาสติกและโฟม จำนวน 89 แห่ง มีสารสไตรีน ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครอง จึงจำเป็นที่ต้องประชุมวางแผนการควบคุมหากเกิดเหตุและทบทวนการทำแผนระงับเหตุในภาพรวมของจังหวัด พร้อมทั้งขอความร่วมมือกับบริษัทที่มีสารเคมีอันตรายในครอบครองจัดทำข้อมูลให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อจัดทำแผนควบคุมและเฝ้าระวังในภาพรวมของจังหวัดต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ https://ayutthaya.prd.go.th