กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจจับและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบผู้กระทำความผิดรวม 49 ราย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สรรพสามิตพื้นที่ กรมการปกครอง กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สถานีตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจภูธรในท้องที่ ลงพื้นที่ตรวจจับและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างวันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2561

การบังคับใช้กฎหมายครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 สาย ดังนี้ 1. ภาคกลาง ได้แก่ นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี และ กทม. 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น 3. ภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ และตรัง โดยได้ดำเนินการตรวจทั้งสิ้น จำนวน 106 ราย ไม่พบการกระทำความผิด จำนวน 57 ราย พบการกระทำความผิดและดำเนินคดี รวม 49 ราย แบ่งเป็นความผิดฐานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 28 จำนวน 47 ราย ฐานแจก แถม ให้สินค้าอื่นตามมาตรา 30 (5) ร่วมกับความผิดฐานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด จำนวน 1 ราย และฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 1 ราย สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS โดยสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทางเว็บไซต์ “http://tas.go.th” หรือโทร. 0 2590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422…..

 

**************************************************

ข้อมูลจาก: สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค