19 – 27 ม.ค. 62 นี้!!! อ.อ.ป. เตรียมจัด “งานไม้” ครั้งใหญ่ยกทัพเฟอร์นิเจอร์ไม้เศรษฐกิจจาก “ป่าปลูก” ในงาน “F.I.O. FAIR 2019”…

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ในฐานะที่ อ.อ.ป.     เป็นหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ งานด้านอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจจากป่าปลูก ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ อ.อ.ป. ดำเนินการ ปัจจุบัน อ.อ.ป. ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาปรับปรุงพัฒนาการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้จากป่าปลูกของ อ.อ.ป. โดยเฉพาะไม้สัก มีรูปแบบที่หลากหลาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสังคมปัจจุบันมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบ Knock Down     ของแต่งบ้าน และสินค้าเพื่อสุขภาพ

ดังนั้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้เศรษฐกิจจากป่าปลูกของ อ.อ.ป. เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น อ.อ.ป. จึงได้จัดงานแสดงสินค้า F.I.O. FAIR 2019 เพื่อนำผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้เศรษฐกิจจากหน่วยงานทั่วทุกภูมิภาคของ อ.อ.ป. มาจัดแสดงให้ประชาชนเข้าชม และเลือกซื้อในราคาพิเศษ

ผอ.อ.อ.ป. ยังกล่าวต่ออีกว่า “กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ     การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของ อ.อ.ป. และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสวนป่าเศรษฐกิจ”..สถานที่จัดงาน..F.I.O…FAIR..2019..มี.3.แห่ง.คือ.1.). อ.อ.ป. .(สำนักงานกลาง).ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ,     2.) ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ กรุงเทพฯ และ 3.) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้า เลือกชม เลือกช้อป เฟอร์นิเจอร์ไม้เศรษฐกิจ ในงาน F.I.O. FAIR 2019 ระหว่างวันที่ 19 – 27 มกราคม 2562 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2282-3243 – 143 , 101 , 102

///////////////////////////////////////////////