นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และกระทรวงศึกษาธิการ เสวนาเพิ่มความรู้เพื่อการปฏิบัติที่ดีในระยะยาวในช่วงสถานการณ์ที่ต้อง online “เรียน/สอน/WFH online อย่างไรให้สุขภาพดี” ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

วันนี้ 14 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และกระทรวงศึกษาธิการ เสวนาเพิ่มความรู้เพื่อการปฏิบัติที่ดีในระยะยาวในช่วงสถานการณ์ที่ต้อง online “เรียน/สอน/WFH online อย่างไรให้สุขภาพดี” ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 14 กรกฎาคม 2564