จังหวัดภูเก็ต ยกระดับมาตการคัดกรองทุกช่องทาง เริ่ม 15 ก.ค. 64 จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง จังหวัดภูเก็ต ยกระดับมาตการคัดกรองทุกช่องทาง เริ่ม 15 ก.ค. ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข ซึ่งดูได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับในจังหวัดภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้จังหวัดภูเก็ต จำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทุกช่องทาง และบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15-31 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยสรุปสาระสำคัญมาตรการ คัดกรองคนเข้าจังหวัดภูเก็ต ได้ดังนี้

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบด้วย  กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี สระบุรี ชัยนาท นครนายก นครสวรรค์ อ่างทอง อุทัยธานี ปราจีนบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา ตาก นครศรีธรรมราช กระบี่ ระนอง รวมทั้งหมด 34 จังหวัด ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ถ้าเป็น AstraZeneca ต้องได้รับมาแล้ว 14 วัน หรือถ้าหายป่วยจาก covid-19 ต้องไม่เกิน  90 วัน และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วยวิธี rt-pcr หรือ Antigen Test ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจ รวมถึงต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ และยินยอมให้แชร์โลเคชั่นตลอดเวลาที่อยู่ในภูเก็ต

ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจาก 34 จังหวัดข้างต้น ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน covid-19 ครบ dose หรือ AstraZeneca 1 เข็ม 14 วันหรือได้รับการตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วยวิธี rt-pcr หรือ Antigen test ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

 

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก ‘ปชส. จังหวัดภูเก็ต’ หรือโทร 076 216 118

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต