DMT หรือ ดอนเมืองโทล์ลเวย์ขอเชิญชวนผู้ใช้ทางร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่  12 กรกฏาคม  –  12 สิงหาคม  2564 DMT หรือ ดอนเมืองโทล์ลเวย์ขอเชิญชวนผู้ใช้ทางร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดโครงการ “ Tollway  Better Way… ทุกเวลาคือการให้ ” ด้วยการสมทบทุน 12 สตางค์ / เที่ยว ทุกการใช้บริการทางยกระดับโทล์ลเวย์ ในระหว่างวันที่ 12 ก.ค. – 12 ส.ค. 2564  เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ให้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19