ไทยสมายล์และการบินไทย ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดขอนแก่น

เมื่อเร็วนี้ ๆ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย น.ส.อรุณศรี ภู่ดี รักษาการผู้จัดการการบริการ จังหวัดขอนแก่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และตัวแทนสายการบินไทยและไทยสมายล์ ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี 2564 จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสการจัดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาขอนแก่นประจำปี 2564 โดยพิธีอัญเชิญเทียนพระราชทานนี้จัดขึ้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น

###

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

คุณมณีรัตน์ นัดหา Email : Maneerat.n@thaismileair.com โทร. 02 117 8762

คุณสิริพร สิรินิจศรีวงศ์ Email : Siriporn.s@thaismileair.com โทร. 02 117 8762