พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เร่งจัดตั้งศูนย์พักคอย Home Isolation และ Community Isolation

พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เร่งจัดตั้งศูนย์พักคอย Home Isolation และ Community Isolation ณ เทศบาลตำบลราชคราม อำเภอบางไทร และชื่นชมการจัดทำศูนย์ฯ วัดตาลานเหนือ อำเภอผักไห่ เป็นต้นแบบให้วัดอื่นๆ อาสามาช่วยราชการในการจัดตั้งศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโควิด Day10

วันที่ 13 ก.ค.64 เมื่อเวลา 15.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอย Home Isolation และ Community Isolation ที่ เทศบาลตำบลราชคราม อำเภอบางไทร ร่วมกับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 โดยมี นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบางไทร นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกฤษณะ ตันจรารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลราชคราม และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยม ศูนย์พักคอย Community Isolation เทศบาลตำบลราชคราม อำเภอบางไทร ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลมาแล้ว 10 วัน นำมาพักฟื้นเพื่อรอดูอาการก่อนส่งกลับบ้าน (Step-down care) โดยแบ่งออกเป็น ฝั่งชายและหญิง รวม 15 ตียง

ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศูนย์พักคอย Community Isolation ณ วัดตาลานเหนือ อำเภอผักไห่ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยได้รับความอนุเคราะห์ศาลาการเปรียญของวัดจากพระครูสมุห์อิทธิกร ฐานวุหโฒ เจ้าอาวาสวัดตาลานเหนือ โดยมี นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการการจัดตั้งจนสำเร็จ จำนวน 30 เตียง เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลมาแล้วนำมาพักฟื้นเพื่อรอดูอาการก่อนส่งกลับบ้านเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นแนวทางของจังหวัดที่จะนำผู้ป่วยสีเขียวตามเกณฑ์ที่กำหนดมาเข้าสู่ระบบแยกกักตัวก่อนกลับบ้าน (Step-down) จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการเตียงในการรองรับสถานการณ์ได้ผ่อนคลายมากขึ้น

ด้าน นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากสถานการณ์การติดเชื้อภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาสำคัญคือเรื่องเตียงที่อยู่ในโรงพยาบาลทุกอำเภอและโรงพยาบาลเอกชนที่มาร่วมกับจังหวัดจะมีความตรึงเครียดมากขึ้น เพราะฉะนั้นแนวคิดในการทำ Home Isolation และ Community Isolation ซึ่งกรมการแพทย์ได้แนะนำมาว่า สำหรับผู้ป่วยเมื่อติดเชื้อแล้วควรนำมาพักคอยเพื่อนำไปสู่การรักษาของโรงพยาบาลต่อไป หรือให้ผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว 10 วัน (Step-down) ให้นำมาพักคอยดูอาการก่อนส่งกลับบ้าน ซึ่งเป็นแนวทางที่ดี จะทำให้โรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการเตียงในการรองรับสถานการณ์ได้ดีขึ้น

ทั้งนี้ ได้ให้นโยบายกับนายอำเภอทุกอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอ ให้ปรึกษาหารือกับชุมชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้ง Home Isolation และประกาศให้ชุมชนทราบทั่วกัน โดยวันนี้ได้ไปเยี่ยม ที่เทศบาลราชคราม อำเภอบางไทร และวัดตาลานเหนือ อำเภอผักไห่ ต้องขอชื่นชม ท่านเจ้าอาวาสวัดตาลานเหนือ ที่มีจิตใจเมตตาและเกื้อกูลชุมชน ซึ่งถือเป็นวัดแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ศาลาการเปรียญของวัดในการจัดตั้งศูนย์พักคอย Home Isolation และ Community Isolation ซึ่งมีทีมแพทย์ของโรงพยาบาลอำเภอผักไห่ได้เข้ามาแนะนำวิธีการปฏิบัติ รวมทั้งนายอำเภอผักไห่ ได้เป็นหลักในการบูรณาการทรัพยากรจากเทศบาลผักไห่ และผู้นำชุมชน เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยที่สมบูรณ์แบบ ในเบื้องต้นคณะแพทย์จะใช้สำหรับผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว 10 วัน (Step-down) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ อำเภอ โรงพยาบาล องค์กรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และคณะสงฆ์ ทำให้เกิดความประทับและจะนำไปเป็นต้นแบบ เพื่อให้วัดหรือสถานที่อื่นๆ ได้เห็นแนวทางและอาสามาช่วยทางราชการในการจัดทำเป็นสถานที่พักคอยต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ https://ayutthaya.prd.go.th