สินค้ากลุ่ม Niche เจาะตลาดผู้สูงอายุสู่ห้างดัง

พาณิชย์ปลื้มสินค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Products) ที่ได้รับการส่งเสริมในโครงการพัฒนาตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ได้รับคัดเลือกจัดแสดงและจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ICONSIAM สอดรับนโยบายเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากล (Local to Global) และเทรนด์สังคมผู้สูงอายุ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+ Project) อย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 5 เน้นพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการไทยครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้าและบริการ อาทิ สินค้าแฟชั่น สินค้าไลฟ์สไตล์ อาหาร สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม โดยกรมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย อาทิ กลุ่ม Active Senior ของตลาดญี่ปุ่น กลุ่มผู้สูงอายุในตลาดยุโรป โดยผู้เชี่ยวชาญฝรั่งเศส สินค้าที่ได้รับการพัฒนาได้นำไปจัดแสดงที่งานแสดงสินค้านานาชาติทั้งในและต่างประเทศ อาทิ THAIFEX และ STYLE Bangkok Diet & Beaty Fair Asia และงาน Tokyo Big Sight ประเทศญี่ปุ่น Top Thai Brands ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

เพื่อต่อยอดจากการพัฒนาสินค้าสู่การเจาะตลาดเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ กรมจัดงานแสดงสินค้าสไตล์    แบงค็อก (STYLE Bangkok) ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ให้สามารถเชื่อมโยงจากท้องถิ่นสู่สากล (Local to Global) เน้นการเจรจาธุรกิจ โดยกรมได้เชิญผู้นำเข้าจากทั่วโลก และผู้ซื้อจากห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ มาคัดสรรสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต และจัดโซนพิเศษ (Showcase) สำหรับสินค้าเฉพาะกลุ่มด้วย ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ผู้ประกอบการสินค้า 60+ และสินค้าจากโครงการ Niche Projects หลายราย มีสินค้าที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จจนได้รับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศและล่าสุด ได้รับคัดเลือกให้จัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ICONSIAM ในโซน ICON Craft อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม จากบริษัท จุลณัฐ จำกัด ผลิตภัณฑ์ความงามจากรังไหม บริษัท เจ.ที.ซิลค์ จำกัด ผลิตภัณฑ์สปา จากบริษัท อสีติ จำกัด ผลิตภัณฑ์ความงาม จากบริษัท ออลซีซัน ไวท์ จำกัด สบู่ จากบริษัท โซปวิลล่า จำกัด เครื่องเซรามิค จากบริษัท ฑี ฐาณิญา จำกัด กระเป๋าและผ้าปัก จากบริษัท มาฆะ ดีไซน์ และเส้นหมี่ จากบริษัท อารีจิตต์ จำกัด เป็นต้น

ผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานสไตล์ แบงค็อกครั้งต่อไป สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169 หรือเว็บไซต์ www.stylebangkokfair.com ทั้งนี้ งานแสดงสินค้าสไตล์ แบงค็อก กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด  Colors of Culture นำเสนอสีสัน และความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น      ที่แตกต่างและไม่เหมือนใครของสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย

 

ตัวอย่างผู้ประกอบการในโครงการ 60+ ที่จัดแสดงและจำหน่าย ณ ห้าง ICONSIAM

 

***************************

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

2 มกราคม 2562