MEA ตอบรับ มติ ครม. พร้อมช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าช่วง COVID-19 ตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะโฆษก MEA กล่าวว่า สำหรับมาตรการลดค่าไฟฟ้า ตามมติ ครม. (ข้อมูลเพิ่มเติม หากมี) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่นี้ MEA มีความพร้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยจะบูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย MEA จะชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดตามมาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้าทั้งหมดได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.mea.or.th และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter : @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง

//////////

ลิงก์ข่าว : https://www.mea.or.th/content/detail/87/6015