🚈 บีทีเอสรับสิทธิโครงการของรัฐถึงเวลา 21.00 น. จนกว่าจะกลับมาให้บริการในเวลาปกติครับ

การซื้อตั๋วเดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอส กับโครงการของรัฐ…

✔️บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

✔️คนละครึ่ง เฟส3

✔️เพิ่มกำลังซื้อ

🎟สำหรับขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสาร โครงการคนละครึ่ง ผ่านแอปเป๋าตัง ประเภทบัตรโดยสารที่รับชำระ คือ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card)

📲 เติมเงินใส่แอปเป๋าตัง ในช่อง G-Wallet

📲 เข้าในแถบสำหรับสแกนคนละครึ่งเพื่อสแกนชำระ

📲 สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน เพื่อชำระค่าโดยสาร

📲 ยืนยันการชำระเงิน และใส่รหัส PIN

📲 ทำรายการสำเร็จจะได้รับสลิปแอปเป๋าตังยืนยัน

📌ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอใช้สิทธิได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานีจนถึงเวลา 21.00 น.

****ไม่สามารถใช้เติมเงิน/เติมเที่ยวเดินทาง ในบัตรแรบบิทได้

📞สอบถามเรื่องการใช้บริการ ได้ที่ @btsskytrain คลิก bit.ly/2TUzZXH