โลตัส ดำเนินการป้องกันโควิด-19 เชิงรุก

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โลตัส ได้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด ในการจัดตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เชิงรุกให้พนักงานศูนย์กระจายสินค้าทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเชิงรุกในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์กระจายสินค้าโลตัสบางบัวทอง ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกพนักงานโลตัสและเจ้าหน้าที่ที่จ้างงานจากภายนอก (outsource) โดยทันทีที่ทราบผลการตรวจเมื่อเย็นวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง ได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกดังนี้

1. ปิดศูนย์กระจายสินค้าโดยทันทีเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 กรกฎาคม 2564 และกำลังร่วมกับภาครัฐในการพิจารณามาตรการเพิ่มเติม

2. อบละอองฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณโดยทันทีในคืนวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ทำความสะอาด deep cleaning ฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัสทั้งหมด พร้อมทำความสะอาด ฆ่าเชื้อรถขนส่งสินค้าทั้งหมด

3. ประสานงานให้พนักงานที่ติดเชื้อทั้งหมด เข้ารักษาตามกระบวนการของภาครัฐแล้ว

4. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเต็มที่ในการควบคุมการแพร่ระบาด

บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและแจ้งให้ทราบความคืบหน้าและแผนการปฏิบัติงานต่อไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โลตัส มีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งภายในสาขา ศูนย์กระจายสินค้า และสำนักงาน ดังนี้

มาตรการในศูนย์กระจายสินค้า

• มาตรการคัดกรองเข้มงวด สวมหน้ากาก วัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ล้างมือ ลงทะเบียนไทยชนะ

• พนักงานทุกคนสวมหน้ากากและถุงมือ ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยไม่มีการสัมผัสสินค้าโดยตรง

• มีพยาบาลเพื่อดูแล และให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่พนักงาน รวมทั้งตรวจเยี่ยมถึงที่พัก

• เพิ่มจำนวนรถรับส่งพนักงานเพื่อควบคุมระยะห่าง พนักงานขับรถจะต้องทำความสะอาดรถทุกครั้งหลังการรับ-ส่งพนักงาน และพนักงานขับรถห้ามเข้าพื้นที่ศูนย์กระจาย

สินค้า

• คู่ค้าทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบนบรรจุภัณฑ์สินค้าก่อนจัดส่ง

• สนับสนุนให้เพื่อนพนักงานฉีดวัคซีนโควิด-19

มาตรการในสาขา

• ปรับเวลาเปิดทำการตามนโยบายภาครัฐ

• ตรวจคัดกรองอย่างเคร่งครัดที่บริเวณทางเข้าสาขาทุกจุด โดยลูกค้าทุกท่านต้องสวมหน้ากากและวัดอุณหภูมิ พร้อมทั้งลงทะเบียนไทยชนะ ก่อนเข้าใช้บริการ

• ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง พนักงานที่มีอาการป่วยต้องหยุดงานและพบแพทย์

• รักษามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ให้ปราศจากการปนเปื้อน

• มีถุงมือพลาสติกให้บริการลูกค้าในแผนกอาหารสด

• ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวทุกบริเวณเป็นประจำตลอดทั้งวัน อาทิ เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ราวจับบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ รถเข็นและตะกร้าช้อปปิ้ง บัตรศูนย์อาหารและบัตรจอดรถ (ทุกครั้งหลังการใช้) รวมถึงห้องน้ำ

• สาขาที่มีการรายงานไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ ปิดบริการชั่วคราวเพื่อความสะอาดและอบละอองฆ่าเชื้อ เพื่อนพนักงานที่มีความเสี่ยงให้หยุดงานเพื่อกักตัวและตรวจโรคตามคำแนะนำของแพทย์

• สนับสนุนให้เพื่อนพนักงานฉีดวัคซีนโควิด-19
มาตรการในสำนักงานใหญ่

• ให้เพื่อนพนักงานสำนักงานใหญ่ปฏิบัติหน้าที่จากที่บ้าน (work from home) ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

• สนับสนุนให้เพื่อนพนักงานฉีดวัคซีนโควิด-19