ยสท. และบริษัท แคสฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการจัดหาสารสกัดจากใบยาสูบ

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และนายณัฐพล เกษมวิลาศ กรรมการบริษัท แคส อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการจัดหาสารสกัดจากใบยาสูบ ระหว่างการยาสูบแห่งประเทศไทย และบริษัท แคส อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสารสกัดจากใบยาสูบ และสารประกอบอื่นๆ สำหรับใช้ในกิจการของ บริษัท แคส อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ตลอดจนการรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยาสูบในสังกัดของการยาสูบแห่งประเทศไทย สำหรับนำมาผลิตเป็นสารสกัดจากใบยาสูบ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564