ผู้ช่วย รมว.ยุติธรรม ดึง รัฐสภาสตรีไทย-สภาสตรีไทยร่วมผลักดัน กฎหมาย JSOC เผยผลตอบรับดีเพราะผู้หญิงได้รับความปลอดภัยจากคดีสะเทือนขวัญมากขึ้น

น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดคดีอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ…. ว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวกระทรวงยุติธรรมร่างเสร็จเรียบร้อย โดยได้ส่งเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ซึ่งหัวใจสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ ร่างกฎหมายอันเป็นที่ยอมรับของสหประชาชาติ โดยผ่านการกำหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางการปฏิบัติในการป้องกันไม่ให้ผู้ที่กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจ์กลับไปทำความผิดซ้ำรวมถึงก่อคดีสะเทือนขวัญอีก ซึ่งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ต้องการให้มีการขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงร่างกฎหมายฉบับนี้ และต้องการให้ผู้หญิงทุกคนในสังคมรับรู้และตื่นตัว ดังนั้นตนได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นพร้อมเชิญผู้บริหารระดับสูงจากหลายกรมในกระทรวง และบุคคลภายนอกที่ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องเด็ก เยาวชน และสตรี ชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย รวมถึงสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมและหารือด้วย ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี เพราะกฎหมายนี้จะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้หญิงได้มากยิ่งขึ้น

น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ เปิดเผยอีกว่า หากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการผู้กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจ์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่ครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยง อีกทั้งร่างกฎหมายดังกล่าว จะช่วยเพิ่มบทบาทอำนาจหน้าที่ให้กับศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (Justice Safety Observation Ad Hoc Center JSOC) ในการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมของผู้ทำผิดภายหลังได้รับการปล่อยตัวซึ่งจะทำให้สังคมมีความปลอดภัยมากขึ้น

//////