ประเทศไทยฝนลดลง ฝนหลวงฯ ติดตามสภาพอากาศทำฝนช่วยเหลือพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลง เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านทางตอนกลางไม่ปรากฏชัดเจนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงการพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้าสู่ตอนกลางของประเทศลดลง ประกอบกับมีลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพบก ในการสนับสนุนอากาศยานและบุคลากร ยังคงมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 13 หน่วยปฏิบัติการ กระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาค เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกที่ยังต้องการน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก โดยจากผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 11 หน่วยปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ จ.เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ขอนแก่น หนองบัวลำภู อุดรธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เพชรบุรี สามารถเพิ่มปริมาณน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนจำนวน 11 แห่ง และอ่างเก็บน้ำจำนวน 9 แห่ง

นายปนิธิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการติดตามสภาพอากาศเพื่อวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเช้าวันนี้ ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ฝนหลวงทั่วประเทศ พบว่า มี บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าเงื่อนไขปฏิบัติการฝนหลวงในเช้าวันนี้ จึงมีการวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการจำนวน 7 หน่วยปฏิบัติการฯ ดังนี้

– หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.พะเยา

– หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.พิษณุโลก มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.เพชรบูรณ์ จ.พิจิตร

– หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.กาญจนบุรี มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี

– หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ลพบุรี มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.นครสวรรค์

– หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.อุบลราชธานี มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ จ.ศรีสะเกษ

– หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.สุรินทร์ มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.ร้อยเอ็ด จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์

– หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครราชสีมา มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมาโดยมี 2 หน่วยปฏิบัติการคือ หน่วยฯ จ.สุราษฎรธานี และ หน่วยฯจ.สงขลา ไม่สามารถขึ้นบินปฏิบัติการได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ 48 ชม. หลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

อย่างไรก็ตาม สำหรับ 4 หน่วยปฏิบัติการ จะติดตามสภาพอากาศตลอดทั้งวัน หากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง จะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายทันที ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกรและประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ที่ช่องทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account : @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100

*************************
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
13 กรกฎาคม 2564