อย่าหลงเชื่อ !!! การแอบอ้างการซื้อขายคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โปรดลงทะเบียนตามช่องทางที่กำหนดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

อย่าหลงเชื่อ !!! การแอบอ้างการซื้อขายคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โปรดลงทะเบียนตามช่องทางที่กำหนดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

รับลงทะเบียน on-site เฉพาะผู้สูงที่มี 75 ปีขึ้นไป

สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนได้ที่ 4 ค่ายมือถือ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2150071801802243&id=643148052494633