คณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา มีมติชะลอการเปิดเรียนเฉพาะ แบบ On-Site ไปถึง 1 ส.ค.นี้ สั่งปิดตลาดใหญ่วังน้อยออกไปถึงสิ้นเดือน และเตรียมประกาศมาตรการเร่งด่วนขอความร่วมมือเขตรอยต่อปทุมธานีปฏิบัติตามข้อห้ามเช่นเดียวกับพื้นที่สีแดงเข้ม

วันที่ 12 กรกฎาคม 64 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด พันเอก(พ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จว. นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามและกำหนดมาตรการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 3,639 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 33 ราย ซึ่งมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ตลาดเจ้าพรหม ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา หลังตรวจเชิงรุกพบผู้ป่วยในพื้นที่ หมู่ 3 หมู่ 7 อ.บางปะหัน และ อ.บางปะอิน ที่มีความสัมพันธ์กับตลาดเจ้าพรหม จำนวน 6 ราย รวมทั้งติดตามสถานการณ์คลัสเตอร์ อ.วังน้อย โดยเร่งตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 533 คน พบติดเชื้อ 155 คน ได้นำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาและค้นค้าผู้สัมผัสเพื่อควบคุมโรค คลัสเตอร์ บริษัท รอยัลไทม์ ซิตี้ (ซิติเซ่น) อ.วังน้อย มีพนักงาน 890 คน พบผู้ติดเชื้อ 27 ราย บริษัทจึงทำการปิดตนเองชั่วคราว เริ่มวันที่ 12-18 ก.ค.64 เพื่อจัดเตรียมที่พักคอย Home Isolation ให้ผู้ติดเชื้อภายในบริษัท สำหรับรอเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล คลัสเตอร์ บริษัทแมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางปะอิน ตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อแล้ว 104 ราย บริษัทจึงทำการปิดตนเองชั่วคราวเช่นกัน ตั้งแต่วันที่ 9-16 ก.ค.64 เพื่อทำการตรวจค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 14 ก.ค.นี้ เพื่อวางแผนการควบคุมโรคร่วมกับทีมควบคุมโรค พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ในพื้นที่เสี่ยง ระหว่างวันที่ 8 – 9 ก.ค.ที่ผ่านมา รวม 4 แห่ง จำนวน 1,677 คน พบผู้ติดเชื้อ 171 คน

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า หลังจาก ศบค. มีข้อกำหนด ฉบับที่ 27 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีคำสั่งให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ได้ร่วมกันพิจารณามาตรการเร่งด่วนในการควบคุมสถานการณ์โรคโควิด- 19 ที่สำคัญๆ ได้แก่ มีมติให้ชะลอการเปิดเรียนเฉพาะรูปแบบ On Site ไปจนถึงวันที่ 1 ส.ค.64 เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลาน และให้ขยายเวลาปิดตลาดใหญ่วังน้อย เนื่องจากผลการประเมินมาตรการ พบว่า ตลาดยังไม่มีความในการเปิดดำเนินการ และเสนอปิดปรุงปรุงแผงค้า และเตรียมความพร้อมมาตรการต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 15-31 ก.ค.64 รวมทั้งให้ใช้อาคารพาณิชย์ภายในบริเวณไซต์งานก่อสร้าง ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม NMC (แห่งใหม่)

อย่างไรก็ตาม แม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีเขตรอยต่อกับจังหวัดปทุมธานีในหลายอำเภอ ดังนั้น เมื่อมีข้อห้ามในจังหวัดปทุมธานี ที่ประชุมจึงเห็นควรนำ ข้อห้ามดังกล่าวมาจัดทำประกาศเป็นมาตรการในการควบคุมโรคของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้ จะช่วยในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมรื่นเริง เนื่องจากหลายอำเภอพบการติดเชื้อจากที่ทำงาน และในครอบครัว ซึ่งพบการจัดกิจกรรมสังสรรค์กันในครอบครัว ซึ่งขณะนี้พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นอกจากนี้ ยังมีแผนการกระจายฉีดวัคซีนที่ได้รับจัดสรรให้กับกลุ่มที่ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านระบบ หมอพร้อม อยุธยาพร้อม และเจ้าหน้าที่ อสม.เคาะประตูบ้าน เป็นลำดับแรก โดยขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถสแกน QR Code “อยุธยาพร้อม” เพื่อเป็นข้อมูลในการขอรับการจัดสรรวัคซีนต่อไป