ทุกวินาทีมีค่า MEA เร่งติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับโรงพยาบาลสนาม แก้วิกฤตขาดแคลนเตียงผู้ป่วย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยนายชัยพงษ์ พูลขันธ์ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตนนทบุรี และ ดร.จีรัง วังจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลสนามพิทักษ์ราชัน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รพ.สนามพลังแผ่นดิน 2) โดยมี พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เข้าร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดการใช้ไฟภายในโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ด้วย โดย MEA ได้ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าขนาด 400 A 3 เฟส 4 สาย พร้อมติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าขนาด 500 A 3 เฟส จำนวน 1 ตู้ และตู้เมนย่อยขนาด 200 A 3 เฟส จำนวน 4 ตู้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาลสนามพิทักษ์ราชัน

นอกจากนี้ MEA ยังได้เตรียมระบบไฟฟ้ารองรับโรงพยาบาลสนามอีกหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) โรงพยาบาลสนามในสังกัดโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ทั้งนี้ MEA ในฐานะผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ยกระดับความสำคัญของการจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง ปลอดภัย และเตรียมพร้อมระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรอง ทั้งนี้ MEA มีความพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ในด้านการออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อช่วยคลี่คลายวิกฤติขาดแคลนเตียงผู้ป่วย อีกทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าและให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์พลังไฟฟ้า เพื่อประชาชน บำบัดทุกข์ในสถานการณ์โควิด 19

ทั้งนี้ MEA ยังได้มอบอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย Face sheild แบบแว่นตา ผ้าปิดตา ผ้าขนหนู เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยของโรงพยาบาลสนามได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

/////////////

ลิงก์ข่าว : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/4807082519318847/