รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 8,656 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 345,027 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,044 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 73 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 24 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,515 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 94,356 ราย)

เสียชีวิตรวม 2,791 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 80 ราย) รักษาหายป่วยแล้ว 251,658 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,687 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 90,578 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 8,559 ราย มีรายละเอียดดังนี้จากกรุงเทพฯ (2,399 ) ปริมณฑล (2,021) จังหวัดอื่น ๆ (4,139)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 24 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) ปัตตานี(4) ตาก(7) เชียงราย(1) สระแก้ว(5) ตากและ ภูเก็ต(6) มีรายละเอียดดังนี้

– จากประเทศกัมพูชา 5 ราย

– จากประเทศเมียนมา 10 ราย

– จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย

– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย

– จากประเทศสิงคโปร์ 2 ราย

– จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 187.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 171.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.45)

– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,642 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 622,845 ราย

– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37,676 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.1

– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 60 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 82 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 192,213 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,829 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,838 ราย

– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 836,296 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,105 ราย

– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 60,959 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 902 ราย

– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,719 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 542 ราย

– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,953 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 119 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม