กรมเจ้าท่า เดินหน้าภารกิจขุดลอกตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม เพื่อความสุขของประชาชน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยภารกิจการขุดลอกพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำบ้านหัวแหลม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และบำรุงรักษาฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดอุทกภัยและภัยแล้ง เพื่อการคมนาคมขนส่งในลำน้ำ เรือสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลา ส่งเสริมประมงพื้นบ้านเพื่อเศรษฐกิจชุมชน การขนส่งเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือชายฝั่ง อำนวยความสะดวกการท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านหัวแหลม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ใช้รถขุด จบ.2 และเรือเจ้าท่า ข.400 ดำเนินการขุดลอกระยะทาง 1,750 เมตร ความกว้างก้นร่องน้ำ 10 เมตร ความลึก 1.50 และ 1.00 เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ปริมาณวัสดุขุดลอก 48,999.75 ลูกบาศก์เมตร เปิดหน่วยฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เพื่อแก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำจากตะกอนทราย เศษวัสดุที่สะสมกีดขวางแนวร่องน้ำ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินเรือ ช่วยในการระบายน้ำในฤดูฝน ปัจจุบันขุดลอกได้ระยะทาง 1,318 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกจำนวน 35,518 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75.34

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้เรือเจ้าท่า ข.29 และเรือเจ้าท่า 229 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน ดำเนินการขุดให้ได้ความกว้างก้นร่องเท่ากับ 35 เมตร ระดับความลึกก้นร่องเท่ากับ -3 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ระยะทางประมาณ 500 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกจำนวน 47,000 ลูกบาศก์เมตร เปิดหน่วยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 (กิโลเมตร 216 + 450 ถึง กิโลเมตร 216 + 950 ) ปัจจุบันขุดลอกได้ระยะทาง 287 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกจำนวน 27,751 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 54.05

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก กรมเจ้าท่า ได้เร่งขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเลและเร่งฟื้นฟูลำน้ำต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและรองรับ น้ำหลาก เพื่อลดอุทกภัยและผลกระทบที่อาจเกิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ ตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศและประกาศกรมเจ้าท่าอย่างใกล้ชิด และขอให้ประชาชนสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งระหว่างเดินทางทางน้ำเพื่อความปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

..กรมเจ้าท่า..พัฒนา..เพื่อความสุขของประชาชน..
———————————————
12 กรกฎาคม 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail : Pr@md.go.th