ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำมหาสวัสดิ์ เป็นการชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,800 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.30 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • พื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์
  • พื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง
  • เขตบางพลัด เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม เขตบางแค (เฉพาะแขวงบางไผ่)   

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

การประปานครหลวง