กรมควบคุมโรค เเละสถานทูตญี่ปุ่นตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท นายเเพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย Mr.Oba Yuichi อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ภายใต้การดูเเลของนายเเพทย์นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ซึ่งประเทศไทยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งเเต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ส่งมอบวัคซีน AstraZeneca จำนวน 1.05 ล้านโดส เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในประเทศไทย ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างสองประเทศ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีน ลดความรุนแรงของโรคและการระบาด เสริมสร้างขีดความสามารถในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ รวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมของประเทศไทย โดยโรงพยาบาลสมิติเวชเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคคลทุกสัญชาติที่อยู่ในประเทศไทย

*********************************
ข้อมูลจาก : สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564