มท.2 ห่วงใยประชาชน สั่งการกรมโยธาฯ เข้าตรวจสอบบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ กรณีเหตุเพลิงไหม้บริษัท หมิงตี้

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้บ้านเรือนประชาชนโดยรอบ เกิดความเสียหายจากแรงระเบิด เหตุการณ์นี้ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ต้องอพยพออกจากพื้นที่ จึงได้สั่งการให้กรมโยธาธิการ และผังเมือง เร่งช่วยเหลือประชาชน ส่งวิศวกรเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและปลอดภัยในชีวิต

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ได้ส่งวิศวกรและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ร่วมกับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางสกัดสารเคมี สไตรีนโมโนเมอร์ และสารเพนเทนไม่ให้รั่วไหลจนทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นอีกครั้ง และได้ลงพื้นที่เข้าสำรวจความเสียหาย ของบ้านเรือนประชาชนโดยรอบ เพื่อสำรวจโครงสร้างบ้านเรือนประชาชน ว่ามีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอที่จะกลับเข้าไป อยู่อาศัยได้หรือไม่ และให้คำปรึกษาแนะนำ ประมาณราคาการซ่อมแซมบ้านเรือน และให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ของอาคาร ที่พักอาศัยแก่ประชาชนเป็นลำดับต่อไป สำหรับกรณีที่ประชาชนยังไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่ได้ ทางกรมฯ ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของโครงการบ้านจัดสรร เพื่อขอแบบแปลนบ้าน เพื่อนำมาตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างบ้านในเบื้องต้น

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถขอคำปรึกษาแนะนำจากวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้างบ้านได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โทร 0 2395 1823