ข้าวนาปีอีสานน้ำยังไม่เพียงพอ ฝนหลวงฯ ติดตามสภาพอากาศทำฝนช่วยเหลือ พร้อมเตือนประชาชนที่ราบเชิงเขาติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด หวั่นเกิดน้ำป่าไหลหลาก

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีฝนตกกระจายตัวมากขึ้น เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านทางตอนกลางของประเทศประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้าสู่ตอนกลางของประเทศ ทำให้ในหลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังมีปริมาณฝนไม่เพียงพอโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเพียงฝนตกเล็กน้อยและตกเพียงบางพื้นที่ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและความต้องการน้ำของพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะข้าวนาปีที่มีความต้องการน้ำเป็นจำนวนมาก ส่วนบริเวณพื้นที่ราบเชิงเขามีปริมาณฝนค่อนข้างมากอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและคอยติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพบกในการสนับสนุนอากาศยานและบุคลากร ยังคงมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 13 หน่วยปฏิบัติการ กระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาค เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกในฤดูกาลนี้ต่อไป โดยจากผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 5 หน่วยปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ จ.นครสวรรค์ กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนน้ำอูน และบึงบอระเพ็ด

นายปนิธิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการติดตามสภาพอากาศเพื่อวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเช้าวันนี้ ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ฝนหลวงทั่วประเทศ พบว่า มี บริเวณพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เข้าเงื่อนไขปฏิบัติการฝนหลวงในเช้าวันนี้ จึงมีการวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการจำนวน 5 หน่วยปฏิบัติการฯ ดังนี้

– หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.พิษณุโลก มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.พิจิตร และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

– หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ขอนแก่น มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.หนองบัวลำภู และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนห้วยหลวง

– หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.อุบลราชธานี มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ จ.ศรีสะเกษ

– หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.สุรินทร์ มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.ร้อยเอ็ด จ.มหาสารคาม จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์

– หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.สระแก้ว มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี 2 หน่วยปฏิบัติการคือ หน่วยฯ จ.สุราษฎรธานีและ หน่วยฯ จ.สงขลา ไม่สามารถขึ้นบินปฏิบัติการได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid -19

อย่างไรก็ตาม สำหรับ 6 หน่วยปฏิบัติการ จะติดตามสภาพอากาศตลอดทั้งวัน หากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง จะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายทันที ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกรและประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ที่ช่องทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account : @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100

*************************
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
12 กรกฎาคม 2564