ผู้ว่าฯอยุธยา ตรวจเยี่ยมจุดการตรวจค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) โรงงานผลิตนาฬิกา ในพื้นที่อำเภอวังน้อย เพื่อลดความเสี่ยงและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:30 น. ณ บริษัทผลิตนาฬิกา ในพื้นที่อำเภอวังน้อย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอวังน้อย และสาธารณสุขอำเภอวังน้อย ตรวจเยี่ยมการจัดตรวจคัดกรองเชิงรุก (Active case finding) ให้คำแนะนำและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคแก่คณะผู้บริหารของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในบริษัท

สำหรับการดำเนินการตรวจค้นหาเชิงรุกในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 890 คน แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงประมาณ 130 คน โดยที่ผ่านมาทางบริษัทพบผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 17 คน ทางจังหวัดจึงเร่งทำการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เพื่อตัดวงจรการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา