ชป.ปรับเพิ่มปริมาณน้ำในคลองเกาะมะตัน ช่วยเกษตรกรชาวดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กรมชลประทาน ปรับเพิ่มปริมาณน้ำในคลองเกาะมะตัน ช่วยพื้นที่เหมืองคือในเขตตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หลังพบปัญหาน้ำส่งไปไม่ถึง เหตุเป็นที่ดอน เร่งช่วยเหลือลดผลกระทบให้กับพี่น้องเกษตรกรให้ได้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาล โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.)

นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า จากกรณีที่สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ผ่านคลองเกาะมะตัน และเหมืองแม่คือ(สายแยกจากเหมืองเปา)ตามลำดับ ในเขตตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับน้ำไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึงและล่าช้า เกษตรกรบางส่วนต้องสูบน้ำบาดาลช่วยตัวเอง โดยเฉพาะในเขตที่รับน้ำจากเหมืองแม่คือ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน จึงประสานขอความช่วยเหลือจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ให้ช่วยแก้ไขปัญหา นั้น

จากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบของเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พบว่าพื้นที่รับน้ำจากเหมืองแม่คือ มีลักษณะเป็นพื้นที่ดอน ทำให้ปริมาณน้ำที่ส่งผ่านคลองเกาะมะตันและเหมือนแม่คือ ไม่สามารถไหลเข้าไปได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร ในเบื้องต้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้ปรับเพิ่มปริมาณน้ำในคลองเกาะมะตันก่อนไหลลงสู่เหมืองแม่คือ เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร ทำให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ดังกล่าวดีขึ้นและเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ด้านนายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปัจจุบัน(12 ก.ค. 64) มีปริมาณน้ำเก็บกักเพียง 51 ล้าน ลบ.ม. หรือ 19 % ของความจุอ่าง มีน้ำใช้การได้ประมาณ 37 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์น้อย ต้องสงวนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก ทั้งนี้ โครงการฯจะบริหารจัดการน้ำอย่างประณีต ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำไว้ในอ่างฯให้ได้มากที่สุดก่อนสิ้นสุดฤดูฝน เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ฤดูแล้งหน้าอย่างเพียงพอ ตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างประณีตของนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน