ปภ.อยุธยา ร่วมกับ อ.บางปะอิน เร่งตรวจสอบกรณีมีข่าวเกิดสารเคมีรั่วไหลภายในโรงงานผลิตชุดชั้นในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

พบสาเหตุไม่ใช่สารเคมีเป็นเพียงการผสมยาพ่นฆ่าเชื้อโควิดเข้มข้นเกินและอากาศไม่ถ่ายเท ให้หยุดงาน เปิดพื้นที่ และนำส่ง รพ.เฝ้าสังเกตุอาการ 31 ราย

วันที่ 12 ก.ค. 64 ภายใต้การอำนวยการของ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ สนง. ปภ. ร่วมกับ อ.บางปะอิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบกรณีมีข่าวเกิดสารเคมีรั่วไหลภายในโรงงานผลิตชุดชั้นในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า เกิดเหตุที่โรงงานดังกล่าวเมื่อเช้าวันที่ 12 ก.ค. สาเหตุเกิดจากโรงงานได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสัดส่วนการผสมที่มีความเข้มข้นเกินไป และอากาศไม่หมุนเวียน จึงทำให้พนักงานบางส่วนเป็นลม หน้ามืด โดยทางโรงงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ดังนี้

1.หยุดงานให้พนักงานทั้งหมดกลับที่พัก

2.เปิดพื้นที่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

3.เฝ้าระวังพนักงานที่มีอาการ นำส่งโรงพยาบาล จำนวน 31 ราย และตรวจสอบผลข้างเคียงต่อไป

ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา