ผนึกกำลังเพิ่มจุดตรวจโควิด-19

ตั้งแต่วันนี้ ทุกคนสามารถรับบริการตรวจเชื้อโควิด-19 ได้ ณ 4 จุดตรวจใหม่ โดยใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test รอผลเพียง 30 นาที รองรับประชาชน 10,000 คน/วัน

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19


👍Website : www.thaigov.go.th

👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า

👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)