อยากพัฒนาธุรกิจ อยากเพิ่มช่องทางการตลาด อยากทำมาตรฐาน อยากซื้อแพลตฟอร์มบัญชี อีกมากมายกับความต้องการ แต่ไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าบริการ ปัญหานี้ของ MSME กำลังจะหมดไป +++

อยากพัฒนาธุรกิจ อยากเพิ่มช่องทางการตลาด อยากทำมาตรฐาน อยากซื้อแพลตฟอร์มบัญชี อีกมากมายกับความต้องการ แต่ไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าบริการ ปัญหานี้ของ MSME กำลังจะหมดไป +++

สสว. และสภาอุตสาหกรรมฯ จับมือดำเนินโครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME หรือการให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Service : BDS)

โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในรูปแบบ Co-Payment สูงสุด 90% หรือรายละ 100,000 บาท

🔸ผู้ประกอบการรายย่อย รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท สนับสนุนค่าใช้จ่าย 90%

🔸ผู้ประกอบการรายเล็ก รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท สนับสนุนค่าใช้จ่าย 70%

🔸ผู้ประกอบการรายกลาง รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท สนับสนุนค่าใช้จ่าย 50%

💠ครอบคลุมบริการกว่า 100 บริการ ที่คัดสรรมาแล้วจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จากผู้ให้บริการที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, แพล็ตฟอร์มตลาดทั้งในประเทศต่างประเทศ,มาตรฐานโรงงาน, มาตรฐานผลิตภัณฑ์,สื่อประชาสัมพันธ์, แพล็ตฟอร์มบัญชี ภาษี HR

☑️ผู้ประกอบการ MSME ที่สนใจรับบริการ ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.smewecareplus.com

✴️รับจำนวนจำกัดเพียง 120 กิจการเท่านั้น

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร 02-345-1188, 02-345-1059 หรือ Line Official : @smipage

#เราจะผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน
#สสว.
#โครงการBDS
#สถาบันsmiเคียงคู่ผู้ประกอบการ
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย