รมว.เฮ้ง มอบ รองอธิบดี กสร.นำทีมเครือข่ายความปลอดภัย มอบอาหาร ของใช้จำเป็นแก่คนงานในแคมป์ย่านเพชรเกษมและสมุทรปราการ สู้โควิด

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัย ได้แก่ มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานพระนคร บริษัท เพอร์เฟค เซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด และบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่มอบอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น จำนวน 400 ชุด แก่ผู้ใช้แรงงานรวมถึงผู้ติดตาม ซึ่งต้องกักตัวตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) (Bubble and seal) ณ ที่พักคนงานก่อสร้างของบริษัท สรทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ที่พักคนงานก่อสร้างโครงการ SVRC117 บริเวณถนนเพชรเกษม ซอย 3 แขวงวัดท่าพระ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีแรงงานพักอาศัยอยู่จำนวน 134 คน และที่พักคนงานก่อสร้างโครงการ LTP บริเวณซอยภานุวงศ์ 2 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีแรงงานพักอาศัยอยู่จำนวน 234 คน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้แรงงานตลอดระยะเวลาที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ

ทั้งนี้ การนำอาหาร และสิ่งของที่จำเป็นจากภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ไปมอบให้แก่ลูกจ้างในแคมป์คนงานนั้น เป็นมาตรการเสริมที่กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการดูแลเรื่องอาหารแก่คนงานทั้ง 3 มื้อ โดยกระทรวงแรงงานจะร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนงานในแคมป์ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ทาง ศบค.มีมติให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง งดการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในคลัสเตอร์แคมป์คนงาน นอกเหนือจากการจ่ายเยียวยาสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 50 เปอร์เซ็นของค่าจ้าง

นายวรรณรัตน์ กล่าวว่า ในวันนี้กระทรวงแรงงาน โดยท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องแรงงานในแคมป์คนงานก่อสร้างทั้ง 2 แห่ง จึงได้มอบหมายให้ผมได้นำอาหารและของใช้จำเป็น พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายความปลอดภัย มามอบให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานตามมาตรการปิดแคมป์คนงานในแคมป์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายด้านอาหารให้แก่คนงานอีกด้วย