ศพช.ยะลา ศูนย์ฝึกอบรมประชาชนขานรับแนวพัฒนา ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เดินหน้าสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยเมนู “108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย”

วันที่ 10 กรกฏาคม 2564นายปัญญา น่วมประวัติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา เปิดเผยว่าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ที่กำลังคุกคามต่อความมั่นคง ทั้งทางด้านอาหารและการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วประเทศนั้น ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ได้เปิดหลักสูตรอบรม “หลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อฝ่าฟันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) อีกทั้งยังสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว เพราะการสร้างความมั่นคงทางอาหาร คือ การสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต

โดยในวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศพช.ยะลา เปิดหลักสูตร EP.2 “ไข่โคกสมุนไพร” สูตรเด็ดที่ใช้ “นมกระชายเหลือง” และพืชผักสมุนไพรเป็นส่วนผสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)ซึ่งหาได้ง่ายจากแปลง “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” และเครือข่ายแปลง 30 ตารางวาโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ของ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา มาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำไข่โคกสมุนไพร สูตรเด็ด เช่น ไข่ไก่บ้าน นมกระชายเหลือง ขมิ้น ข่า ตะไคร้ พริก กระเพรา โหระพา และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งผักแต่ละชนิดยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์และสรรพคุณทางยา เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย และมั่นใจได้ว่าปราศจากสารเคมี เพราะเราปลูกเองในพื้นที่ของเรา และใน EP.3 ยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจ “ผักเหลียงผัดไข่ไก่บ้าน” วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถ เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับครอบครัวและชุมชน

ทั้งนี้ “หลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย” เน้นในเรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” และโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งขณะนี้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั้ง 11 ศูนย์ทั่วประเทศได้ดำเนินการแล้ว จึงได้มีการนำผลผลิตจากโครงการดังกล่าวมาต่อยอด ฝึกอบรมอาชีพให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และขยายผลสานต่อการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีอาชีพที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

อนึ่ง สำหรับประชาชนที่สนใจจะพัฒนาตนเอง สามารถติดตามข่าวสารการฝึกอบรม ได้จากเว็บไซต์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ ที่ https://www.cdd.go.th/contact-us/learning-community-development-center ทั้งนี้การฝึกอบรมยึดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด

https://youtu.be/dJVpnrYdOZ4