คพ. ติดตามการขนย้ายสารสไตรีนและถ่านหินที่ตกค้างในโรงงาน หมิงตี้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า วันนี้ ทีม คพ. เข้าประจำจุดศูนย์อำนวยการส่วนหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงงานบริษัท หมิงตี้เคมิคอล จำกัด เพื่อติดตามการขนย้ายสารสไตรีนที่คงค้างในโรงงานฯ โดยบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ดำเนินการขนย้ายไปเผาทำลายที่บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการเป็นวันที่สอง ซึ่งวันนี้มีแผนจะขนถ่ายจำนวน 8 เที่ยว เริ่มปฏิบัติงาน เวลา 7.50น. และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานและชุมชนรอบข้าง ยังมีการเก็บขนถ่านหินจำนวนประมาณ 10 ตัน ซึ่งโรงงานฯใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อน้ำอุตสาหกรรมของโรงงานที่กองอยู่ภายในโรงงาน โดยจะขนย้ายออกไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานปูนซีเมนต์ไทย (SCG) ด้วย

นอกจากนี้ คพ. มีแผนงานและดำเนินการตรวจวัดไอระเหยของสารเคมีในบรรยากาศทั้งในพื้นที่เกิดเหตุ และบริเวณชุมชนโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า บริเวณโรงงาน ณ จุดขนถ่ายสารสไตรีนตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายรวม (Total VOCs) ในระดับต่ำมากในปริมาณ 0.1 – 30 ppm (หนึ่งส่วนในล้านส่วน) ซึ่งไม่อยู่ในระดับที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ปฎิบัติงาน และ ที่ระยะ 100 เมตร จากจุดขนถ่ายตรวจไม่พบสไตรีนและสารอินทรีย์ระเหยง่ายรวม (Total VOCs) ในส่วนพื้นที่ชุมชนในรัศมี 1 – 2 กิโลเมตร จำนวน 7 จุด ตรวจไม่พบสารสไตรีน

สำหรับ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ณ เวลา 12.00 น. ในจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และบริเวณที่ห่างจากจุดเพลิงไหม้บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด รัศมีตั้งแต่ 1 – 20 กิโลเมตร พบว่าคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย สารมลพิษทางอากาศโดยทั่วไปมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ยังคงมีการเฝ้าระวังในรัศมี 1 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้และจะรายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป โดยสามารถติดตามคุณภาพอากาศผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน Air4thai นายอรรถพล กล่าว