กรมชลฯ มั่นใจ แผ่นดินไหว ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ไม่กระทบเขื่อน

กรมชลประทาน มั่นใจแผ่นดินไหว 4.9 ริกเตอร์ ที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี ไม่กระทบเขื่อนขนาดกลางและใหญ่ พร้อมยืนยันมีการตรวจสอบสม่ำเสมอ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางที่บริเวณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 4.9 ตามมาตราริกเตอร์ ความลึก 2 เมตร เมื่อเวลา 22.39 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น เจ้าหน้าที่จากสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาของกรมชลประทาน ได้วิเคราะห์ข้อมูลค่าความแรงที่เกิดขึ้นจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมชลประทาน พบว่าเป็นค่าที่ต่ำกว่าค่าที่ใช้ในการออกแบบมาก เมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่กรมชลประทานใช้ในการออกแบบเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อรองรับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว

 ทั้งนี้ เขื่อนทุกแห่งของกรมชลประทานถูกออกแบบให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้สูงถึง 7 ตามมาตราริกเตอร์ ดังนั้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อน

อย่างไรก็ตามสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลทางสถิติของค่าความเร่งสูงสุด ที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่เสมอ เพื่อประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทย รวมทั้งแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบต่อเขื่อน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนกรมชลประทาน

*************************************

 

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์