กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” ฉบับที่ 25/2564 ประจำสัปดาห์ที่ 28 (วันที่ 11 – 17 ก.ค. 64)

“จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ของกรมควบคุมโรค พบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 7 กรกฎาคม 2564 ได้รับแจ้งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีทั้งหมด 6 เหตุการณ์ โดยพบในเดือนกุมภาพันธ์มากที่สุด 2 เหตุการณ์ เดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน เดือนละ 1 เหตุการณ์ และเดือนกรกฎาคม 2 เหตุการณ์ ดังนี้

(1) แหล่งผลิตพลุไล่นกเกิดการระเบิด จังหวัดพิจิตร มีผู้เสียชีวิต 4 ราย สูญหาย 1 ราย มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณแขน 1 ราย

(2) ไฟไหม้บ่อขยะ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝังกลบขยะ จังหวัดปราจีนบุรี ส่งผลให้เกิดกลุ่มควันลอยฟุ้งทั่วพื้นที่ มีผู้ได้รับผลกระทบจากควันที่ลอยเข้าไปตามบ้านเรือนที่อยู่รอบข้าง

(3) แอมโมเนียรั่วในโรงงานผลิตน้ำแข็ง จังหวัดสตูล พบผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด 12 ราย ส่วนใหญ่มีอาการทางเดินหายใจ แสบ และระคายเคืองเยื่อบุตา จมูก น้ำมูกไหล น้ำตาไหล คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องและท้องเสีย

(4) สารเคมีระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

(5) เหตุการณ์ระเบิดในโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะสั้นคือ การระคายเคืองเยื่อบุต่างๆ ระคายเคืองตา ทางเดินหายใจ และผิวหนัง มีผลต่อระบบประสาท ระยะยาวอาจเป็นพิษต่อตับ การได้ยินลดลง การมองเห็นผิดปกติ และเป็นสารก่อมะเร็ง พบผู้บาดเจ็บ 47 ราย และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต 1 ราย

(6) เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารเก็บสินค้าประเภทน้ำหอม สบู่ แชมพู แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ ที่กรุงเทพฯ มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสเกิดเหตุการณ์ภัยอันตรายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และสภาพแวดล้อม เช่น การรั่วไหลของสารเคมี อุบัติภัยสารเคมีจากการขนส่ง เป็นต้น กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่า ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง การเก็บรักษา การควบคุมป้องกันการรั่วไหล การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดการรั่วไหล และเร่งพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเฝ้าระวังเหตุการณ์และแจ้งเตือนภัยสุขภาพจากสารเคมี ประชาสัมพันธ์วิธีเก็บรักษาสารเคมีที่ถูกต้อง ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ และตรวจสอบผลกระทบทางด้านทรัพย์สินรวมถึงการเยียวยาจิตใจผู้ประสบเหตุ ทั้งนี้ หากพบเหตุการณ์หรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ให้โทรแจ้งเหตุที่หมายเลขฉุกเฉิน 1669 และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422”

*******************************************************
ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
วันที่ 11 กรกฎาคม 2564