😷ช่วง COVID-19 หมดกังวลเรื่องค่าไฟ!! แค่เลือก “ชำระค่าไฟฟ้าบางบิล” กับ MEA สะดวก ปลอดภัยไม่ต้องเดินทาง ง่าย ๆ แค่ไม่กี่คลิก

😷ช่วง COVID-19 หมดกังวลเรื่องค่าไฟ!! แค่เลือก “ชำระค่าไฟฟ้าบางบิล” กับ MEA สะดวก ปลอดภัยไม่ต้องเดินทาง ง่าย ๆ แค่ไม่กี่คลิก

✔️MEA Smart Life ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ https://onelink.to/measmartlife

1. เลือกเมนู “ชำระค่าไฟฟ้า”

2. กดเมนู MEA Pay LITE “ชำระค่าไฟฟ้าบางบิล”

3. เลือกชำระบิลแรกที่ค้างชำระ ก่อนเลือกบิลถัดไป

4. Capture ภาพ QR Code หรือ Barcode นำไปชำระค่าไฟฟ้าผ่าน Mobile Banking หรือ Counter Service ในร้าน 7-Eleven

✔️ เว็บไซต์ MEA e-Service

1. เข้าสู่ระบบผ่าน https://eservice.mea.or.th หรือ “สมัครใช้บริการ” กรณีใช้งานครั้งแรกเพื่อลงทะเบียน และเพิ่มเครื่องวัด

2. เลือกเครื่องวัด เพื่อทำรายการ

3. เลือกเมนู MEA Pay LITE “ชำระค่าไฟฟ้าบางบิล” และ เลือกชำระบิลเแรกที่ค้างชำระ ก่อนเลือกบิลถัดไป

4. Capture ภาพ QR Code หรือ Barcode นำไปชำระค่าไฟฟ้าผ่าน Mobile Banking หรือ Counter Service ในร้าน 7-Eleven

หมายเหตุ

1. โปรดเลือกบิลแรกที่ค้างชำระก่อน จึงสามารถเลือกบิลค้างชำระถัดไปตามลำดับ

2. สามารถตรวจสอบรายการชำระได้ในวันทำการถัดไป

3. กรณีมีค่าดำเนินการงดจ่ายไฟ จะไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าบางบิลได้ กรุณาติดต่อการไฟฟ้านครหลวงเขต ใกล้บ้าน

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร Energy for city life, Energize smart living

▶️ https://www.facebook.com/497340003626475/posts/4801115406582225/

▶️ https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1162590559701060356

▶️ https://twitter.com/mea_news/status/1413777636006928385?s=19