กรมทางหลวงชนบท จัดเจ้าหน้าที่ปรับเกลี่ยหน้าดินสไลด์ ถนนสาย ตง.4023 จ.ตรัง ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่ เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทตรัง จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ พร้อมเครื่องจักร ลงพื้นที่ปรับเกลี่ยหน้าดินสไลด์และเคลื่อนย้ายกิ่งไม้ที่กีดขวางการจราจร บนถนนทางหลวงชนบทสาย ตง.4023 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4046 (กม. ที่ 16+359) – บ้านโคกยาง อำเภอสิเกา, กันตัง จังหวัดตรัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไป-มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่รับมือสถานการณ์อุทกภัยทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม ทช.ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษและโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือน โดยสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146