กรมทางหลวง ปิดการจราจร มอเตอร์เวย์หมายเลข7 และหมายเลข9 เริ่ม 00.01น. ของวันที่ 12 ก.ค.64 นี้เป็นต้นไป

กรมทางหลวง ปิดการจราจร มอเตอร์เวย์หมายเลข7 และหมายเลข9 ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00น.ของวันรุ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ 00.01น. ของวันที่ 12 ก.ค.64 นี้เป็นต้นไป ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สานด่วนกรมทางหลวง 1586