กรมทางหลวงชนบทเผยถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน จ.ตรัง 1 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (10 ก.ค.64 เวลา 17.00 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 1 สายทาง ซึ่งสามารถสัญจรผ่านได้ คือ ถนนทางหลวงชนบทสาย ตง.1013 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านฉาง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง (ช่วง กม.ที่ 8+750 ถึง 8+830) มีระดับน้ำท่วมสูง 15 เซนติเมตร

ทั้งนี้ ทช.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชนได้รับทราบและสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้วและได้เตรียมความพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร เจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที หากเกิดกรณีถนน/สะพานขาดจะดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ชั่วคราว รวมถึงประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ทั้งนี้ ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146