รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,326 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 326,832 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,567 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 192 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,548 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 89,536 ราย)

เสียชีวิตรวม 2,625 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 91 ราย) รักษาหายป่วยแล้ว 243,918 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,841 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 80,289 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 9,115 ราย มีรายละเอียดดังนี้จากกรุงเทพฯ(3,191) ปริมณฑล (2,324) จังหวัดอื่น ๆ (3,600)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(4) สมุทรปราการ(1) ชลบุรี(2) ตาก(11) และ จันทบุรี(1) มีรายละเอียดดังนี้

– จากประเทศกัมพูชา 1 ราย

– จากประเทศเมียนมา 12 ราย

– จากประเทศรัสเซีย 1 ราย

– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย

– จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย

– จากประเทศเอธิโอเปีย 1 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 186.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 170.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.46)

– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,237 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 622,708 ราย

– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,648 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.1

– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 62 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 83 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 184,375 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,309 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,685 ราย

– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 817,838 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,180 ราย

– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 59,045 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 855 ราย

– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,537 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 430 ราย

– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,625 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 110 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม