✌️ต้องการไปจังหวัดใด” นิ้วมือกดตรงจังหวัดนั้นบนแผนที่”

✌️ต้องการไปจังหวัดใด” นิ้วมือกดตรงจังหวัดนั้นบนแผนที่”

ข้อมูลสำคัญ/จังหวัด

แค่เอานิ้วจิ้มไปที่จังหวัดที่อยากทราบข้อมูลก็จะมีข้อมูลต่างๆ

1.ประกาศจังหวัด

2.มาตราการการเข้าออกจังหวัด

3.ข้อมูลสถานการณ์

4.ช่องทางติดต่อ

5.ข่าวการดำเนินการของจังหวัด

จะเดินทางไปจังหวัดไหนศึกษาข้อมูลดีๆก่อนนะครับ