คุณภาพอากาศจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

กรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และบริเวณห่างจากจุดเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้ เคมีเคิล จำกัด รัศมีตั้งแต่ 1 – 20 กิโลเมตร พบว่า คุณภาพอากาศวันนี้ ณ เวลา 09.00 น. ในภาพรวมยังคงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ประชาชนสามารถทำกิจกรรมตามปกติได้ ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้มีการเฝ้าระวังในรัศมี 1 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้และจะรายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป โดยสามารถติดตามคุณภาพอากาศแบบ Real-time ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และแอปพลิเคชัน Air4thai

สำหรับสภาพอากาศวันนี้ ทิศทางลมหลักเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วลม 9 กม./ชม. มีโอกาส เกิดฝน 70%ของพื้นที่ โดยสามารถติดตามสภาพอากาศผ่านทางเว็บไซต์ www.tmd.go.th