กรมทางหลวงชนบทเผยถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน จ.ตรัง 1 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ พร้อมติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (9 ก.ค.64 เวลา 16.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 1 สายทาง โดยสามารถสัญจรผ่านได้ คือ ถนนทางหลวงชนบทสาย ตง.1013 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านฉาง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง (ช่วงกม.ที่ 8+750 ถึง 8+830) มีระดับน้ำท่วมสูง 15 เซนติเมตร

ทั้งนี้ ทช.ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชนได้รับทราบและสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว

อย่างไรก็ตาม ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ ประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146