สธ. เปิดโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 WHA ขนาด 1,200 เตียง

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 WHA ขนาด 1,200 เตียง ที่ได้รับการสนับสนุนสถานที่จาก บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวในจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมมีแผนใช้อาคาร A ตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง ประกาศไม่รับเงินเดือน 3 เดือนตามแนวทางท่านนายกรัฐมนตรี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ อาคารคลังสินค้า โครงการ WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit จ.สมุทรปราการ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ใน จ.สมุทรปราการ ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 WHA

นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขขอบคุณ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนพื้นที่อาคารคลังสินค้า อาคาร C และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยราชการ และภาคเอกชนในการจัดตั้ง และสนับสนุนอุปกรณ์โรงพยาบาลสนาม ขนาด 1,200 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด19 กลุ่มสีเขียวในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยมีโรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด จัดบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนแล้วหมุนเวียนปฏิบัติงานประมาณ 40 คนต่อวัน และในช่วงเย็นวันนี้ได้เปิดรับผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกจำนวน 100 คน

นายอนุทินกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนให้ใช้พื้นที่อาคาร A เพื่อเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่รับผู้ป่วยที่มีอาการในกลุ่มสีเหลือง จึงมอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าไปวางระบบ ซึ่งโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลดความแออัดในการบริหารจัดการเตียงในโรงพยาบาล เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีแดงที่มีอาการหนักได้เพิ่มมากขึ้น

“รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะให้การรักษาพยาบาลและดูแลผู้ติดเชื้อให้ถึงมือหมอ และได้รับยาโดยเร็วที่สุดขอยืนยันว่าขณะนี้ ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์มีเพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วย สิ่งต้องการที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของประชาชนที่จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ” นายอนุทินกล่าว

นายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงคมนาคมได้เร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่เทียบเท่าโรงพยาบาลบุษราคัม โดยใช้อาคาร แซทเทิลไลท์ 1 ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขนาด 5,000 เตียง เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเหลืองได้เพิ่มมากขึ้น สำคัญที่สุดคือจะเร่งทำการฉีดวัคซีนโควิด 19ให้กับผู้สูงอายุและในกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังให้ได้มากที่สุดภายในเดือนกรกฎาคม นี้โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และตนยินดีไม่รับเงินเดือนเป็นเวลา 3 เดือนตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศ เนื่องจากเป็นทีมงานเดียวกัน

************************************ 8 กรกฎาคม 2564