รมว.เฮ้ง มอบ ผู้ตรวจ ลงพื้นที่มอบอาหารกล่องและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนงานในแคมป์ย่านวิภาวดี 20

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวบุปผา เรืองสุด ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มอบอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนงานในแคมป์ก่อสร้างของบริษัท ดวงจันทร์ บิวดิ้ง จำกัด บริเวณซอยอินทามระ 1 หน้าชุมชนลับแล และมอบข้าวกล่อง 200 กล่องจากสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) แก่คนงานแคมป์ก่อสร้างบริเวณซอยวิภาวดี 20 โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำทีมสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดยนางสาวบุปผา กล่าวว่า ตามที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวว่า เปิดชีวิตสุดระทมแคมป์คนงาน นอนเต็นท์ปูนร้อนจัด – ฝนตกก็ท่วม ไร้เงิน – ท้องหิว ข้าว 3 มื้อไม่จริง ซึ่งอยู่บริเวณซอยวิภาวดี 20 นั้น ในเรื่องนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องคนงานในแคมป์ก่อสร้างทุกคน ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือลูกจ้างในแคมป์คนงานตามที่ ศบค.ได้มีมติให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง งดการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในคลัสเตอร์แคมป์คนงาน โดยการจ่ายค่าชดเชย 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างเป็นเวลา 1 เดือน ขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการดูแลเรื่องอาหารแก่คนงานทั้ง 3 มื้อ โดยกระทรวงแรงงานจะสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร น้ำดื่ม ไข่ไก่ ปลากระป๋อง ที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชนรายใหญ่และนำไปมอบให้สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นศูนย์กลางในการกระจายอาหารไปยังคนงานตามแคมป์ต่างๆ โดยให้นายจ้างดูแลอาหารของลูกจ้างทั้ง 3 มื้อ

นางสาวบุปผา กล่าวว่า ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานประดุจคนในครอบครัว ในวันนี้จึงได้มอบหมายให้ดิฉันลงพื้นที่บริเวณซอยอินทามระ 1 หน้าชุมชนลับแล และบริเวณซอยวิภาวดี 20 เพื่อมอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่องจากสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ตลอดจนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็นแก่คนงาน อาทิ ข้าวสาร น้ำดื่ม ไข่ไก่ ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งการมอบอาหารในครั้งนี้เป็นมาตรการเสริมที่กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการให้ดูแลเรื่องอาหารแก่คนงานทั้ง 3 มื้อ โดยกระทรวงแรงงานจะร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชน เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายด้านอาหารให้แก่คนงานอีกทางหนึ่งด้วย

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
9 กรกฎาคม 2564