รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,276 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 317,506 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,324 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 278 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 23 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,651 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 86,988 ราย)

เสียชีวิตรวม 2,534 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 72 ราย) รักษาหายป่วยแล้ว 240,077 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,928 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 74,895 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 8,975 ราย มีรายละเอียดดังนี้จากกรุงเทพฯ(3,116) ปริมณฑล (1,638) จังหวัดอื่น ๆ (4,221)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 23 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(4) ระนอง(2) สระแก้ว(16) และ จันทบุรี(1) มีรายละเอียดดังนี้

– จากประเทศกัมพูชา 17 ราย

– จากประเทศเมียนมา 2 ราย

– จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย

– จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย

– จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 186 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 170 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.49)

– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,347 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 622,213 ราย

– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34,443 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.1

– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 62 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 85 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 180,055 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,958 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,621 ราย

– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 808,658 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,868 ราย

– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 58,057 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 825 ราย

– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,469 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 362 ราย

– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,314 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 104 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม