ผลักดันเปิดด่าน ! จุรินทร์ ลุย “การค้าชายแดน” หาแนวเปิดด่าน “เพิ่มมูลค่าการส่งออก นำรายได้เข้าประเทศ หารือทุกฝ่ายที่อุบลฯวันนี้

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอิสสระ สมชัย อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นางสาวบุณย์ธิดา สมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีเขต 2 และตัวแทนภาคเอกชน หอการค้าจังหวัด พบปะหารือแนวทางผลักดันการเปิดบ้านเพื่อการค้าระหว่างกัน ที่จุดผ่านแดนถาวร บ้านปากแซง อำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี

นางจุรินทร์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการเปิดจุดผ่านแดนถาวร บ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี โดย กล่าวว่าวันนี้มาดูด่านปากแซง นาตาล ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับด่านหัวตะพานของฝั่งลาวเพราะเราอยากเห็นการเปิดด่านนี้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใต้ข้อจำกัดโควิด จะเป็นประโยชน์ทางการค้าเพราะด่านนี้ถือเป็นด่านสำคัญที่เราส่งสินค้าไปยังฝั่งลาวเยอะและปีหนึ่งหลายพันล้านบาทและประเทศลาวก็ส่งสินค้าที่เราต้องการมายังฝั่งไทย เช่น มันสำปะหลัง สินแร่ และสินค้าอื่นๆหลายรายการ จะเป็นประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย เหตุผลประการหนึ่ง ในเรื่องการค้าชายแดนที่จะไปช่วยเพิ่มตัวเลขการส่งออก และภาคเอกชนเรียกร้องมาภายหลังจากการประชุม กรอ.พาณิชย์ว่าเป็น 1 ใน 11 ด่านที่ต้องการให้เปิดในช่วงเวลานี้ ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันตนได้เชิญท่านทูตลาวมาพบที่กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกันถึงการเปิดด่านนี้ท่านทูตลาวรับทราบแล้วจะแจ้งให้หน่วยอื่นทราบต่อไปและวันที่ 15 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจะหารือกับเจ้าแขวงฝั่งตรงข้าม

และประการที่สอง เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะส่งสินค้าจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวที่ต้องส่งทางเรือ โดยถนนยังเป็นอันตรายและเป็นดิน เราจะทำถนนคอนกรีตความกว้าง 8 เมตร ความยาวประมาณ 330 เมตร หนา 23 เซนติเมตร ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะช่วยดูเรื่องงบประมาณประมาณ 15 ล้านบาทเศษจะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนปีหน้า ซึ่งจะสะดวกขึ้นหวังว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนได้มากขึ้น

โดยเราจะส่งแต่สินค้าข้ามไปแต่ไม่ส่งคนข้ามไป คนของเราเอาสินค้าถ่ายลงเรือไปให้ฝั่งลาวมารับสินค้าเอาไปกระจายคนก็ไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กัน เอาแต่สินค้าข้ามไปมาช่วยให้การค้าเกิดได้ภายใต้ข้อจำกัดโควิดซึ่งวิธีนี้จะปฏิบัติได้ทำให้การค้าดำเนินการไปได้ โดนด่านปากแซงและด่านช่องเม็ก มูลค่าการค้าในช่วงเปิดด่านตกปีละกว่า 10,000 ล้านบาท

โดยมีคณะจากกระทรวงพาณิชย์ นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายภูษิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมด้วย