เตรียมอัปเดตเทรนด์พลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคตจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในงาน TNC – CIGRE WEBINAR 2021 พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน FB กฟผ. 14 ก.ค. นี้

กฟผ. ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์อัปเดตเทรนด์พลังงานไฟฟ้าโลกแห่งอนาคต ในงาน TNC – CIGRE WEBINAR 2021 Electricity Energy Transition, Trends, and Technologies โดยสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้าชั้นนำระดับนานาชาติผ่าน Zoom Application และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 14 ก.ค. นี้

นางสาวพนา สุภาวกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะกรรมการและประธานคณะทำงานวิชาการ องค์การซีเกรฝ่ายไทย (TNC-CIGRE) ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า พร้อมอัปเดตเทรนด์พลังงานไฟฟ้าโลก อาทิ การถ่ายทอดประสบการณ์ในแวดวงวิศวกรรมกับเทรนด์พลังงานโลก โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการองค์การซีเกรฝ่าย​ไทย และ การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Electricity energy transition in Thailand โดย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ.

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงานงานหมุนเวียนตามกระแสพลังงานโลกในยุคปัจจุบันจากผู้แทนองค์กรด้านพลังงานไฟฟ้าชั้นนำของไทยและนานาชาติ อาทิ

  • เรื่อง Intelligent Integration of ESS into Global Applications โดย Wilhelm van Butselaar, Wärtsilä Singapore
  • เรื่อง Planning and Deploying Battery Storage Systems for Your Grid โดย Achal Sondhi, Fluence Energy (Singapore)
  • เรื่อง Enhancing Potential of Hydro- Floating Solar Hybrid โดย นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน กฟผ.

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมนา ผ่านทาง Zoom Application โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.cigre-thailand.org/webinar2021/ หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานซีเกรฝ่ายไทย โทร. 0 2436 3066 และสามารถรับชม
การถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 14 ก.ค. 2564 เวลา 13.30 – 16.35 น.