“รมช.อธิรัฐ ของดรับเงินเดือน 3 เดือน สมทบช่วยเหลือกลุ่มเปาะบางในสถานการณ์โควิด19”

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ในขณะนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ ศบค.ได้กำหนดมาตรการที่เข้มงวดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มเปาะบางที่ควรได้รับการดูแล ดังนั้นตนจึงมีความประสงค์ของดรับเงินเดือนจำนวน 3 เดือน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด19