SPRC สนับสนุนน้ำยาโฟมดับเพลิงช่วยเหลือเหตุการณ์โรงงานระเบิดที่สมุทรปราการ

จากกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้และระเบิดที่โรงงานหมิงตี้ เคมิคอล จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) มีความกังวลและห่วงใยต่อเหตุการณ์ดังกล่าว SPRC ในฐานะสมาชิกกลุ่มความร่วมมือช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน (Emergency Mutual Aid Group: EMAG) จึงขอสนับสนุนน้ำยาโฟมดับเพลิง ปริมาณ 3,000 ลิตร เพื่อใช้ในการระงับและยับยั้งการลุกลาม โดยมีอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอำเภอบางพลี และ ผู้อำนวยการศูนย์ฉุกเฉินสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้รับมอบ

SPRC ขอร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนและพร้อมสนับสนุนความช่วยเหลือในทุกทางเพื่อให้เหตุการณ์ดังกล่าวผ่านพ้นไปโดยเร็วที่สุด